Lanyue Li

         1992 bron in Guilin, China

         2011-2014, First class, BA(Hons) Photography, Art University Bournemouth(AUB), UK

         2014-2016, MA Documentary Photography, University of South Wales(USW), UK

         2016- 2017, MA Visual Art, Hong Kong Baptist University(HKBU), HK

 

         Award

         2017, Best Artwork of MA in Visual Art, HKBU, HK